Даний лікарський засіб входить до групи антинеопластичних препаратів, селективних інгібіторів тирозинкінази. Ліки є сильним селективним зворотним інгібітором экзоклеточного домену рецепторів епідермального фактора росту 2х типів: типу 1 (EGFR або ErbB1) і типу 2 (HER2 або ErbB2) з повільним роз’єднанням з цими рецепторами. Ми пропонуємо Купить Тайверб. Подібний шлях дисоціації виявивсяContinue Reading